Logo designWat is het BioMedisch Centrum? 
Het BMC is het nieuw te bouwen proefdiercentrum van de Maastricht University (UM). Dit ”state of the art” nieuwbouw project moet verrijzen op de hoek van de Oxfordlaan met de Universiteitssingel en zal een kostenplaatje dragen van 22 miljoen euro. Op dit moment is het terrein nog slechts een parkeerplaats. Het BioMedisch Centrum gaat zowel laboratoria als dierverblijven huisvesten en zal een moderne uitstraling krijgen.

Wanneer?
Al enige jaren is er sprake van de wens om een nieuwe faciliteit voor dierproeven te realiseren in Maastricht. Dit als vervanging voor het huidige proefdiercentrum. In maart 2019 is de bouwvergunning ingediend met de hoop om begin 2020 te beginnen met de bouw van het BioMedisch Centrum.

Dierproeven
Vanuit de universiteit blijft men halsstarrig vasthouden aan dierproeven. Hoewel ze aangeven het nieuwe gebouw zo in te richten dat er makkelijk van opstelling kan worden gewisseld, voor het geval dergelijke onderzoeken minder nodig zouden zijn, lijkt het voor de UM geen probleem 22 miljoen te investeren in een gebouw dat proeven op dieren als hoofddoel heeft.

Dieren
Een groot percentage van de te houden dieren zullen ratten en muizen zijn. Om een indicatie te krijgen van de hoeveelheid dieren die er in 2017 zijn gebruikt bij de UM, kan de tabel hieronder geraadpleegd worden. Zodra de cijfers van 2018 openbaar zijn zullen deze worden toegevoegd.

DiersoortAantallen
Muizen3407
Ratten1177
Zebravissen233
Schapen85
Konijnen68
Varkens62
Geiten47

Logo design