Langzaam maar zeker begint het verzet tegen het nieuwe proefdiercentrum te groeien, vanuit alle onderdelen van de samenleving! De Liberale Partij Maastricht (LPM) heeft vragen gesteld over het BMC in de gemeenteraad en we zijn erg benieuwd naar de antwoorden. Hopelijk spreken meerdere partijen zich uit tegen deze schande voor Maastricht!

Kitty Nuyts (LPM): ‘’ Daarom vragen we ons af waarom er 22 mln. euro wordt geïnvesteerd in de nieuwbouw van een nieuw dierenproevencentrum. 22 mln. is een gigantische investering, welke aangeeft dat er de komende decennia dierproeven worden gecontinueerd en wellicht ook worden uitgebreid. De universiteit zou in plaats van “verouderde” technologie van dierproeven vol moeten inzetten op alternatieven, hetgeen gunstig zou afstralen op de universiteit en op de stad als geheel. Er zijn zoveel nieuwe technieken en het is de vraag of de bouw van een nieuw dierproevencentrum nog wel van deze tijd is.’’

Bekijk de vragen hier: https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/7642064/1/Vragen%20ex%20


Slowly but steady the resistance against the new animal testing lab starts to grow, from all the aspects of our society! The Liberale Partij Maastricht (LPM) asked questions about the BMC in the municipal council and we are very curious about the answers. Hopefully more parties will speak up against this shame for Maastricht!

Kitty Nuyts (LPM): ‘’That’s why we are questioning the investment of 22 million in the construction of a new animal testing laboratory. 22 million is a gigantic investment, which indicates that in the upcoming decades animal tests will continue and might even be expanded. The university should put commit themselves fully to alternatives instead of using the ‘’aged’’ technology of animal tests, which would look favourable for the university and on the city as a whole. There are so many new research methods and therefor it should be the question whether a new animal testing laboratory is still from this age.’’

View the questions here: https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/7642064/1/Vragen%20ex%20 (Dutch)