Yesss!!! Vandaag was de officiële aftrap van de campagne tegen het nieuwe proefdiercentrum en wat was het een prachtige actie! Toegegeven, we waren bang voor de opkomst (wegens andere activiteiten en geen treinen tussen Eindhoven en Roermond) maar voor Maastricht was het een zeer motiverend aantal!

Maar liefst rond de 150 mensen demonstreerden, vergezeld van enkele sprekers. Zo sprak een studente uit Maastricht, een tweede kamerlid, iemand uit Duitsland en twee personen vanuit de Stop BMC campagne. Wij verlieten de eind-locatie met een gigantische dosis motivatie, jullie ook? <3 Morgen zal er een verslag volgen op de website! 🙂 ------------------------------- Yesss!!! Today we officially launched the campaign against the new animal testing centre and it was truly a beautiful action! Admitted, we were scared of the numbers (due to other activities and no trains between Eindhoven and Roermond) but for Maastricht it was a motivating number! Around 150 people protested, accompanied by some speakers. There was a student from Maastricht giving a speech but also a member of Dutch Parliament, someone from Germany and two people from the Stop BMC campaign. We left the end-location with a huge dose of motivation, you too? <3 Tomorrow a report will be published on the website! 🙂