Stop BMC

Gisteren hebben betrokkenen van Stop BMC meegelopen in de mars tegen dierenproeven. De mars vond plaats in Rotterdam, waar 800 mensen op de been waren om zich uit te spreken tegen dierproeven!

Tijdens de speeches werd er gesproken over de onvrede van wetenschappers die verplicht zijn om te testen op dieren – ook al zijn er veel andere methodes om medicijnen/cosmetica enzovoort te testen. De onwil van de overheid om te investeren in deze alternatieve methodes werd bekritiseerd en veel sprekers waren ervan overtuigd dat dierproeven verboden moeten worden. De mars eindigde bij het proefdiercentrum van het Erasmuc MC, waar in 2017 23.450 dierproeven werden uitgevoerd.

Helaas spelen universiteiten een grote rol in het testen op dieren. Ze gaan mee met de onwil van de overheid en investeren daardoor nog steeds in dierproeven, zonder actief naar een alternatief toe te werken. Voor de universiteit van Maastricht is het geen probleem 22 miljoen te uit te geven aan de bouw van een laboratorium waarvan het hoofddoel gericht is op dieren proeven. Wij vinden dat ze dit geld beter kunnen stoppen in onderzoek naar alternatieve methodes en moeten stoppen met het investeren in deze onethische manier van wetenschappelijk onderzoek.

——————-

Yesterday, people involved with the Stop BMC campaign walked the march against animal testing. The march took place in Rotterdam, where a great amount of people who actively oppose animal testing walked together! Around 800 people joined the march.

During the speeches mentions were made about the struggle scientists have to through being forced to test on animals – even when there are a lot of other methods to test medicine/cosmetics etc. The reluctant attitude of the government to invest in alternatives was criticized and many of the speakers were advocates for a ban on animal testing. The march ended at the animal testing center of the Erasmus MC, where in 2017 23.450 animal experiments were executed.

Unfortunately, universities play a big role in the testing on animals. They participate in the reluctant attitude of the government and still invest in animal testing, without working towards an alternative. For the university of Maastricht it does not seem to be a problem to spend
22 million on the building of a laboratory where the main goal will be to perform horrific tests on animals. We advocate for the use of this money to be spend on alternatives and not to keep investing in this archaeic and unethical form of ‘science’.